Obsah

Detail zmluvyč.: tz2019-04-03mg1

Zmluva: Zmluva o dielo na pasportizáciu cintorína

 • Číslo zmluvy
  tz2019-04-03mg1
 • Predmet zmluvy
  Predmetom Zmluvy sú práva a povinnosti Zhotoviteľa Objednávateľa, ktoré obom zmluvným stranám vyplývajú z obsahu Zmluvy. Obsahom Zmluvy je upráva vzájomných podmienok a vzťahov zmluvných strán, za ktorých Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa dieio - pasportizáciu cintorínov v správe Obiednávateľa, poskytne Objednávateľovi počítačový program "WinCITY Cintorín", zverejní údaje o hrobových miestach na portáli www.cintoriny.sk a Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi zo práce, služby a programy dohodnutú odmenu.
 • Cena
  1 900,00 EUR cca jedentisícdeväťsto eur
 • Dátum účinnosti zmluvy
  18.4.2019
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  18.4.2019
 • Dátum zverejnenia
  18.4.2019
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Stráňavy
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava
 • IČO
  46919805
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Jozef Papán
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
 • Poznámka
Dokumenty