FAQ - UP - Ako zo zelene

Ako mám postupovať, keď je môj pozemok určený na verejnú zeleň alebo verejnú komunikáciu?

Takáto situácia je spravidla výsledkom nejakého historického vývoja. Pokiaľ nie ste spokojní s možnosťami využitia Vášho pozemku, môžete požiadať o zmenu územného plánu spôsobom opísaným v samostatnom bode.

Nie v každej situácii je zmena možná, niektoré pozemky nie sú vhodné na výstavbu z objektívnych dôvodov, ako sú napr. zosuvy, záplavy, hluk a pod. V niektorých prípadoch je pre komunitu na danom území dôležitá funkcia dopravy alebo zelene, napr. v prípade dôležitých ciest, ktorých trasu objektívne nie je možné meniť, chránených území, dôležitých biokoridorov, biocentier a pod. V takom prípade je možné dohodnúť sa s mestom na vzájomnom majetkovom vysporiadaní.