Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.03.2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

-

33,80 EUR

Obec Stráňavy

Takácsová Andrea

20.03.2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

-

52,00 EUR

Obec Stráňavy

Mydlová Veronika

22.02.2023

Dodatok č. 1 - Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

1

130,00 EUR

TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava

Obec Stráňavy

03.02.2023

Poskytovanie platobných služieb

1/2023

7,00 EUR

SIA Centra Europe

obecný úrad Stráňavy

17.01.2023

Zmluva o prenájme so servisnými službami

00191/22/015

36,00 EUR

RICOH Slovakia s.r.o., Vajnorská 100/B, 83104 Bratislava - mestská časť Nové

obecný úrad Stráňavy

30.12.2022

Dohoda

22/25/012/45

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Stráňavy

12.12.2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZLP-VT-2021-0574

bezodplatný prevod

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Námestie Mateja Korvína 7842/1, 81107 Bratislava-Staré Mesto

obecný úrad Stráňavy

08.11.2022

Dodávka elektrickej energie

0932/2022

355,00 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

obecný úrad Stráňavy

26.08.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministertstva dopravy a výstavby SR na rok 2022

08/2022

26 028,00 EUR dvadsaťšesťtisícdvadsaťosem eúr

SR zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR

Obec Stráňavy

15.07.2022

zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb

23/2022

3 350,00 EUR

Ing. Jozefína Smolková

obecný úrad Stráňavy

06.06.2022

Zámenná zmluva

3/2022

0,00 EUR

Obec Stráňavy

Moravčíková Justína

25.05.2022

Nájomná zmluva_2/2022

Nájomná zmluva_2/2022

332,67 EUR

Urbariát pasienkov a lesa, pozemkové spoločenstvo Stráňavy

Obec Stráňavy

25.05.2022

Nájomná zmluva_1/2022

Nájomná zmluva_1/2022

15,00 EUR

Urbariát pasienkov a lesa, pozemkové spoločenstvo Stráňavy

Obec Stráňavy

19.05.2022

Dodatok k zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 006 k zmluve o dodávke plynu

0,11 EUR cena za kWh

SPP, 44/a, 82511 Bratislava

Obec Stráňavy

21.02.2022

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

202108-NP-0762

585,14 EUR Päťstoosemdesiatpäť

obecný úrad Stráňavy

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01001 Žilina

07.01.2022

Zmluva pr umiestnenie Z-Boxu

-

1,00 EUR jedno euro

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Stráňavy

29.10.2021

DOHOD A č. 21/25/012/29 uzatvorená podľa§ 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

DOHODA č. 21/25/012/29

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Stráňavy

29.10.2021

D O H O D A č. 21/25/010/34 uzatvorená podľa § 10 ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm g.) zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

DOHODA č. 21/25/010/34

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Stráňavy

20.10.2021

Zmluva o dielo č. 2/2021

2/2021

47 147,29 EUR štyridsaťsedemtisícstoštyridsaťsedem eúr dvadsaťdeväť centov

EKOSTAV GROUP, s.r.o., Kysucká cesta 2, 02302 Krásno nad Kysucou

Obec Stráňavy

05.01.2021

Zmluva o dielo

1/2021

Neuvedené

MITTELHAM, s. r. o., Do Parku 448/8, 01003 Žilina

Obec Stráňavy

17.12.2020

Zmluva o výpôžičke

-

0,00 EUR

Štatistický úrad SR

Obec Stráňavy

25.11.2020

Dodatok č. 1 k zámennej zmluve

-

0,00 EUR

Spirtovic Adnan

Obec Stráňavy

16.11.2020

DOHODA č. 20/25/010/53 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

20/25/010/53

0,00 €

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Stráňavy

16.11.2020

DOHODA č. 20/25/012/22 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20/25/012/22

0,00 €

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Stráňavy

03.11.2020

Kúpna zmluva

1269/2020

10,00 EUR desať eúr

SEVAK, Bôrická cesta 1960, 1057 Žilina

Obec Stráňavy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: