Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.05.2022

Dodatok k zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 006 k zmluve o dodávke plynu

0,11 EUR cena za kWh

SPP, 44/a, 82511 Bratislava

Obec Stráňavy

21.02.2022

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

202108-NP-0762

585,14 EUR Päťstoosemdesiatpäť

obecný úrad Stráňavy

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01001 Žilina

07.01.2022

Zmluva pr umiestnenie Z-Boxu

-

1,00 EUR jedno euro

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Stráňavy

29.10.2021

DOHOD A č. 21/25/012/29 uzatvorená podľa§ 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

DOHODA č. 21/25/012/29

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Stráňavy

29.10.2021

D O H O D A č. 21/25/010/34 uzatvorená podľa § 10 ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm g.) zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

DOHODA č. 21/25/010/34

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Stráňavy

20.10.2021

Zmluva o dielo č. 2/2021

2/2021

47 147,29 EUR štyridsaťsedemtisícstoštyridsaťsedem eúr dvadsaťdeväť centov

EKOSTAV GROUP, s.r.o., Kysucká cesta 2, 02302 Krásno nad Kysucou

Obec Stráňavy

05.01.2021

Zmluva o dielo

1/2021

Neuvedené

MITTELHAM, s. r. o., Do Parku 448/8, 01003 Žilina

Obec Stráňavy

17.12.2020

Zmluva o výpôžičke

-

0,00 EUR

Štatistický úrad SR

Obec Stráňavy

25.11.2020

Dodatok č. 1 k zámennej zmluve

-

0,00 EUR

Spirtovic Adnan

Obec Stráňavy

16.11.2020

DOHODA č. 20/25/010/53 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

20/25/010/53

0,00 €

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Stráňavy

16.11.2020

DOHODA č. 20/25/012/22 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20/25/012/22

0,00 €

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Stráňavy

03.11.2020

Kúpna zmluva

1269/2020

10,00 EUR desať eúr

SEVAK, Bôrická cesta 1960, 1057 Žilina

Obec Stráňavy

07.10.2020

Oprava oplotenia a nadstrešenie vstupnej rampy MŠ Stráňavy

Zmluva o dielo č.21

9 820,00 EUR Deväťtisícosemstodvadsať eúr

CeoN, s. r. o., Bajzova 2417/13, 01001 Žilina

Obec Stráňavy

02.10.2020

Zámenná zmluva

-

Neuvedené

Spirtovic Adnan

Obec Stráňavy

24.09.2020

Darovacia zmluva

-

0,00 EUR

Ing. Peter Skočdopole

Obec Stráňavy

16.09.2020

Zmluva o dielo

20/2020

42 308,51 EUR štyridsaťdvatisíctristoosem eúr päťdesiatjeden centov

Miroslav Lenik

Obec Stráňavy

11.09.2020

Zmluva o dielo

19/2020

18 186,82 EUR

RIV, Okružná 125, 01325 Stráňavy

obecný úrad Stráňavy

10.08.2020

Mandátna zmluva

15/2020

8 856,00 EUR osemtisícosemstopäťdesiatšesť eúr

Urbion sk, s. r. o., A. Kmeťa 16, 01001 Žilina

Obec Stráňavy

05.08.2020

Zmluva o dielo č.07/2020

07/2020

7 850,00 EUR sedemtisícosemstopäťdesiat eúr

Filo-restauro, s.r.o.

Obec Stráňavy

03.08.2020

Nájom nebytových priestorov

-

Neuvedené

Bolibruchová Jana

Obec Stráňavy

22.05.2020

Dodatok k zmluve

-

560,00 EUR Päťstošesťdesiat eúr

František Ondák

Obec Stráňavy

19.05.2020

Zmluva o dielo

1/2020

38 280,00 EUR Tridsaťosemtisícdvestoosemdesiat eúr

MA.AT. - SK, s.r.o., Štefánikova 28, 01001 Žilina

Obec Stráňavy

19.05.2020

Mandátna zmluva

2/2020

4 620,00 EUR štyritisícšesťstodvadsať eúr

Urbion sk, s. r. o., A. Kmeťa 16, 01001 Žilina

Obec Stráňavy

30.03.2020

ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZS-36-3-2020-SK

Neuvedené

Obec Stráňavy

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

30.03.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-36-3-2020-SK

790,00 EUR Sedemstodeväťdesiat

Obec Stráňavy

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: