Navigácia

Obsah

Aktuality :

05.08.2022

autobus

Zmena spoja č. 47 SAD

SAD Žilina dáva návrh na zmenu cp, ktorá bude od 5.9.2022. Na linke 511406 spoj č. 47, ktorý je vedený zo Žiliny o 18.30 hod. do Strečna cez Stráňavy Polom navrhuje aby spoj išiel len po Stráňavy Pažite. Vzhľadom ku skutočnosti, že pod Polom sa prepravuje veľmi malý počet cestujúcich.

Detail

05.08.2022

oheň

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Žiline VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (SO m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 5.08.2022 od 06.00 hod. do odvolania

Detail

27.07.2022

Účtovníčka

Obec Stráňavy vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

Samostatný odborný referent verejnej správy – ekonóm

Detail

24.06.2022

Voľby 2022

VOĽBY do orgánov samosprávy a samosprávnych krajov

Všetky informácie nájdete na stránke ministerstva vnútra https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Detail

23.06.2022

Oznam - stavebný úrad

Dňa 27.06.2022 až 01.07.2022 bude stavebný úrad zatvorený / vrátane podateľne / . V prípade potreby je možné nové žiadosti, doplnenia a pod. podať priamo na Obecných úradoch jednotlivých obcí alebo zaslať poštou. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

07.06.2022

Územný plán

Návrh územného plánu

Dôvodom obstarávania územného plánu obce je potreba získania aktuálneho základného nástroja územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie so zameraním na rozvoj funkcie bývania, občianskeho vybavenia, rekreácie a športu v katastrálnom území obce.

Detail

Obec Stráňavy

StranavyObec Stráňavy leží pod vrchom Polom, na rozhraní Žilinskej pahorkatiny a Lúčanskej Malej Fatry. Cez obec preteká Stráňavský potok a potok Hýrov, prameniace pod Minčolom (1 364 m n. m.) v závere stráňavskej doliny.
V obci sa nachádza termálne kúpalisko. Teplota vody je 24 - 26°C. Na vrchu Polom stojí pamätník ako spomienka na ťažké boje počas II. svetovej vojny s vyhliadkou na celú žilinskú kotlinu. Horskí cyklisti obľubujú starú cestu na Polom, vedúcu stráňavskou dolinou s výskytom krasových úkazov. V blízkosti obce sa nachádza expozícia obce Stráňavy a ukončenia II. svetovej vojny.