Navigácia

Obsah

Obec Stráňavy

StranavyObec Stráňavy leží pod vrchom Polom, na rozhraní Žilinskej pahorkatiny a Lúčanskej Malej Fatry. Cez obec preteká Stráňavský potok a potok Hýrov, prameniace pod Minčolom (1 364 m n. m.) v závere stráňavskej doliny.
V obci sa nachádza termálne kúpalisko. Teplota vody je 24 - 26°C. Na vrchu Polom stojí pamätník ako spomienka na ťažké boje počas II. svetovej vojny s vyhliadkou na celú žilinskú kotlinu. Horskí cyklisti obľubujú starú cestu na Polom, vedúcu stráňavskou dolinou s výskytom krasových úkazov. V blízkosti obce sa nachádza expozícia obce Stráňavy a ukončenia II. svetovej vojny.

AKTUALITY

Správy

18.06.2019

Kúpalisko

Kúpalsko

Kúpalisko Stráňavy bude otvorené od 29.6.2019

Detail

18.06.2019

Plynovod

SPP oznamuje

Oznámenie o vstupe na pozemky v rámci vykonávania prevádzkových činností na VTZ vysokotlakového plynovodu

Detail

12.06.2019

Oheň

vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v náväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 a vyhlášky Ministerstva vnútraSlovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU od 12.6.2019 ,od 06.00 hod. do odvolania.

Detail

10.06.2019

MŠ informuje

Prerušenie prevádzky v materskej škole

prevádzka materskej školy sa cez letné prázdniny preruší

Detail

04.06.2019

CINTORINY.SK

Virtuálny cintorín obce Stráňavy

Nová služba nielen pre našich občanov

Detail

Kalendár akcií

14.09.2019 - 15.09.2019

Stráňavské hody

Stráňavské hody

Detail

15.11.2019

Posedenie s Jubilantmi

Posedenie s Jubilantmi

Detail

06.12.2019

Vianočné trhy

Vianočné trhy

Detail